Бел Електрик ООД
Ремонт на електродвигатели в Пазарджик и региона

Ремонт на трансформатори - маслени и сухи

     Ремонтът на трансформатори може да бъде частичен (подмяна на секции, подложки, лайсни или отделни малки участъци от проводника), или цялостен, т.е.изработване на нови намотки. Бел Електрик ООД разполага с необходимите за целта бобинажни машини и висококвалифициран персонал. 

     Ние предлагаме и преизчисление на трансформаторите за различни напрежения. 

     Контролните диагностични измервания на трансформаторите се извършват от специалистите на изпитвателната лаборатория, на базата на действащите български и международни стандарти. За целта Бел Електрик ООД разполага с необходимите апарати и средства за измерване, в т.ч.и с апарат за измерване на диелектричната проницаемост на трансформаторни масла.