Бел Електрик ООД
Ремонт на електродвигатели в Пазарджик и региона

Вибродиагностика

 

Бел Електрик ООД извърша вибродиагностика и термовизия на електрически централи, ел. двигатели и генератори. 

Чрез услугата се измерва силата на вибрациите и тяхното естество. По този начин лесно може да се открие даден проблем в елементите на машината.