Бел Електрик ООД
Ремонт на електродвигатели в Пазарджик и региона

Динамично балансиране на ротори

Бел Електрик ООД предлага динамично балансиране на ротори и турбини. 

За изпълнение на услугата фирмата разполага с две баланс машини с възможност за работа до 3,5 тона. 

Балансиращото оборудване е изработено от немската фирма Schenck GmbH.