Бел Електрик ООД
Ремонт на електродвигатели в Пазарджик и региона

Проекти

БЕЛ ЕЛЕКТРИК ООД изпълнява проект BG-RRP-3.004-0298-C01- “ Технологична модернизация в предприятиетоБЕЛ ЕЛЕКТРИК ООД изпълнява проект BG-RRP-3.004-0298-C01- “ Технологична модернизация в предприятиетоДата на стартиране 10.04.2023Дата на приключване 10.04.2024

Стойност на бюджета в лева:Общо 698 000 лева

Финансиране от ЕС349 000 лева Национално финансиране 0 лева

Основните цели на проект "Технологична модернизация в предприятието" са да се повиши ефективността на производствените процеси, да се постигне по-висока производителност, да се намалят производствените разходи и да се оптимизира производствената верига чрез получаване на безвъзмездни средства за закупуване на ново производствено оборудване.

Този документ/публикация е създаден с финансовата подкрепа на Европейския съюз – NextGenerationEU. Цялата отговорност за съдържанието на документа се носи от < БЕЛ ЕЛЕКТРИК ООД > и при никакви обстоятелства не може да се приема, че този документ отразява официалното становище на Европейския съюз СНД

 

 

БЕЛ - ЕЛЕКТРИК ООД изпълнява проект BG16RFOP002-6.002-0467-C01- “ Възстановяване на МСП чрез подобряване на енергийната ефективност

 

Дата на стартиране
16.09.2022
Дата на приключване
5.04.2023


Стойност на бюджета в лева:
Общо
163 000 лева

 

Финансиране от ЕС
Чрез ЕФРР 81 500 лева
Национално финансиране
0 лева

 

Общата цел на Проекта е Предоставяне на фокусирана подкрепа на българските малки и средни предприятия за възстановяване от икономическите последици от разпространението на пандемията COVID-19 чрез подобряване на енергийната им ефективност.

 

Проект и главна цел: BG16RFOP002-2.089-4744-C01
Подкрепа за малки предприятия с оборот над 500 000 лв. за преодоляване на икономическите последствия от пандемията COVID-19; Осигуряването на оперативен капитал за българските малки предприятия, реализирали оборот над 500 000 лв. за 2019 г., за справяне с последиците от пандемията COVID-19
Очаквани резултати:  постигане на положителен ефект по отношение на малките предприятия с реализиран оборот от минимум 500 000 лв. за преодоляване на икономическите последствия от пандемията COVID-19 и стабилност на работни места.
 
Бенефициент: “БЕЛ – ЕЛЕКТРИК” ООД
 
Обща стойност: 50 000,00 лв., от които 50 000,00 лв.
европейско и  0,00 лв. национално съфинансиране.
 
Начало: 20.08.2021 г.
Край: 20.11.2021 г.