Бел Електрик ООД
Ремонт на електродвигатели в Пазарджик и региона

Изпитвателна лаборатория

      Бел Електрик ООД осигурява непрекъснат контрол върху качеството на ремонтните дейности в съответствие с действащите стандарти. 

     Лабораторията за електрически изпитвания и измервания разполага със стационарна и мобилна апаратура за извършване на следните диагностични, текущи и извънредни изпитвания и измервания:

  • Измерване на активното съпротивление на намотките;
  • Измерване коефициента на трансформация и групата на свързване на намотките;
  • Измерване на изолационното съпротивление на намотките;
  • Измерване на капацитета на намотките и коефициент на абсорбция на изолацията;
  • Измерване на загубите и тока на празен ход с понижено и с номинално напрежение;
  • Изпитване на междунавивковата изолация на намотките;
  • Изпитване на главната изолация на намотките с приложено променливо напрежение (лабораторията разполага със стационарна и мобилна високоволтова уредба до 70kV и мобилна висиковолтова уредба до 70 kV);
  • Изпитванията на въртящи се електрически машини включват и измерване и изпитване на главната изолация с постоянно напрежение, отчитане тока на утечка;
  • Измерване на диелектрична проницаемост на трансформаторно масло.