Бел Електрик ООД
Ремонт на електродвигатели в Пазарджик и региона

Ремонт и пренавиване на електродвигатели

      Електродвигателите са сърцето на всяка машина или производствена линия. Всеки малък проблем, може да спре целия работен процес. За това и сервизирането им е много важно.

     Нашите клиенти разчитат на екипа ни, за надеждното ремонтиране на техните електродвигатели. Ние влагаме висококачествени части и елементи, с което гарантираме и за качеството на извършените ремонти. 

Извършваме ремонт на всякакви видове ел.двигатели:

 • Асинхронни ел.двигатели
 • Синхронни ел.двигатели
 • Постояннотокови ел.двигатели–ремонт на котвена,допълнителна, възбудителна, компенсационна намотка; ремонт на колектор или изработка на нов колектор.
 • Нестандартни ел.двигатели
 • Кранови ел.двигатели
 • Взривобезопасени ел. двигатели
 • Високоволтови ел.двигатели– Ремонтът може да бъде частичен или цялостен, т.е. изработване на нови намотки. Нови намотки се изработват по технология RESIN RICH. 

     В Бел Електрик ООД предлагаме и преизчисление на ел.двигателите за различно захранващо напрежение, мощност и обороти на въртене. 

     За извършването на предлаганите услуги, разполагаме със необходимото технологично оборудване и персонал:

Технологично оборудване

 • Машини за навиване на секции
 • Машини за макетиране на секции
 • Преси за изпичане на секциите в каналната им част
 • Високоволтова изпитвателна апаратура
 • Кранове с товароподемност до 10t