тел.: 0888 27 85 49
Бел Електрик ООД
Ремонт на електродвигатели в Пазарджик и региона

Ремонт и пренавиване на електродвигатели

 

     Електродвигателите са сърцето на всяка машина или производствена линия. Всеки малък проблем, може да спре целия работен процес. За това и сервизирането им е много важно.


     Нашите клиенти разчитат на екипа ни, за надеждното ремонтиране на техните електродвигатели. Ние влагаме висококачествени части и елементи, с което гарантираме и за качеството на извършените ремонти.

 

Извършваме ремонт на всякакви видове ел.двигатели:

 • Асинхронни ел.двигатели
 • Синхронни ел.двигатели
 • Постояннотокови ел.двигатели–ремонт на котвена,допълнителна, възбудителна, компенсационна намотка; ремонт на колектор или изработка на нов колектор.
 • Нестандартни ел.двигатели
 • Кранови ел.двигатели
 • Взривобезопасени ел. двигатели
 • Високоволтови ел.двигатели– Ремонтът може да бъде частичен или цялостен, т.е. изработване на нови намотки. Нови намотки се изработват по технология RESIN RICH.

 

     В Бел Електрик ООД предлагаме и преизчисление на ел.двигателите за различно захранващо напрежение, мощност и обороти на въртене.

 

 

     За извършването на предлаганите услуги, разполагаме със необходимото технологично оборудване и персонал:


Технологично оборудване

 • Машини за навиване на секции
 • Машини за макетиране на секции
 • Преси за изпичане на секциите в каналната им част
 • Високоволтова изпитвателна апаратура
 • Кранове с товароподемност до 10t

 

Ремонт и пренавиване на електродвигатели - Изображение 1Ремонт и пренавиване на електродвигатели - Изображение 2Ремонт и пренавиване на електродвигатели - Изображение 3Ремонт и пренавиване на електродвигатели - Изображение 4Ремонт и пренавиване на електродвигатели - Изображение 5
Ремонт на
Ремонт на
Извършване на