тел.: 0888 27 85 49
Бел Електрик ООД
Ремонт на електродвигатели в Пазарджик и региона

Ремонти

 

     Бел Електрик ООД се занимава с ремонт на следните основни категории техника:

 

  • Електродвигатели
  • Генератори
  • Трансформатори
  • Помпи
  • Сервомотори и стъпкови електродвигатели
  • Електромагнити,
  • Електромагнитни маси,
  • Електромагнитни спирачки.

 

     Освен тях ние извършваме и поправка на много други задвижващи части, като електромеханични спирачки, електромеханични съединители, електромагнитни маси, трансформатори, компресори и т.н.

 

     Предлагаме сключване на договор за поддръжка и ремонт на електродвигатели и трансформатори на фирми и заводи. По този начин клиентите ни си осигуряват преференциални цени и срокове за изпълнение на ремонтите.

 

     Фирмата ни разполага и със собствен транспорт, което допълнително улеснява клиентите при превоза на елементите за реомонт, до нашия сервиз.

 

Ремонти - Изображение 1Ремонти - Изображение 2Ремонти - Изображение 3Ремонти - Изображение 4Ремонти - Изображение 5
Ремонт на
Ремонт на
Извършване на