тел.: 0888 27 85 49
Бел Електрик ООД
Ремонт на електродвигатели в Пазарджик и региона

Вибродиагностика на ел. двигатели

 

Бел Електрик ООД извърша вибродиагностика на ел. двигатели.

 

Чрез услугата се измерва силата на вибрациите и тяхното естество. По този начин лесно може да се открие даден проблем в елементите на машината.

 

Ремонт на
Ремонт на
Извършване на