тел.: 0888 27 85 49

Бел Електрик ООД

Ремонт на електродвигатели в Пазарджик и региона

 

     Бел Електрик ООД гр.Пазарджик е създадена през 1998 година и се е утвърдила като надежден доставчик на услуги, свързани с ремонтиране на:

  • синхронни и асинхронни електродвигатели,
  • постояннотокови електродвигатели,
  • генератори,
  • водни помпи,
  • ел. двигатели за компресори,
  • електромагнитни спирачки и съединители,
  • трансформатори и други.

БЕЛ - ЕЛЕКТРИК ООД изпълнява проект BG16RFOP002-6.002-0467-C01- “ Възстановяване на МСП чрез подобряване на енергийната ефективност

 

Дата на стартиране
16.09.2022
Дата на приключване
5.04.2023


Стойност на бюджета в лева:
Общо
163 000 лева

 

Финансиране от ЕС
Чрез ЕФРР 81 500 лева
Национално финансиране
0 лева

 

Общата цел на Проекта е Предоставяне на фокусирана подкрепа на българските малки и средни предприятия за възстановяване от икономическите последици от разпространението на пандемията COVID-19 чрез подобряване на енергийната им ефективност.

 

Проект и главна цел: BG16RFOP002-2.089-4744-C01
Подкрепа за малки предприятия с оборот над 500 000 лв. за преодоляване на икономическите последствия от пандемията COVID-19; Осигуряването на оперативен капитал за българските малки предприятия, реализирали оборот над 500 000 лв. за 2019 г., за справяне с последиците от пандемията COVID-19
Очаквани резултати:  постигане на положителен ефект по отношение на малките предприятия с реализиран оборот от минимум 500 000 лв. за преодоляване на икономическите последствия от пандемията COVID-19 и стабилност на работни места.
 
Бенефициент: “БЕЛ – ЕЛЕКТРИК” ООД
 
Обща стойност: 50 000,00 лв., от които 50 000,00 лв.
европейско и  0,00 лв. национално съфинансиране.
 
Начало: 20.08.2021 г.
Край: 20.11.2021 г.

 

Ремонт на
Ремонт на
Извършване на